KUR’AN ve ALLAH SİSTEMİ

KUR’AN ve ALLAH SİSTEMİ

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın sistemini ve bu sistem içerisinde yaşayan -başta insan olmak üzere- tüm canlıların kendilerini yaratan yüce bir gücün varlığının (Zebûr, Tevrat, İncil’de olduğu gibi) evrensel değerler ölçüsünde farkındalığını sağlamak amacını taşır.

Bu bakış açısından hareket ederek, Kur’an-ı Kerim ayetlerinden Allah’ı değil, Allah’ın sistemini anlamak mümkündür. Bu bilimsel bakış açısının kavranması ise Kur’an’ın zahiri (görünen) yüzünün yanında batınî (görünmeyen) yüzünün bilinmesi gerekliliğine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, Kur’anı sadece metin şeklinde değerlendirmek en büyük yanılgı ve eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

Aynı bakış açısı Yahudilik ve Hristiyanlıkta’da söz konusudur. Ancak, Kur’an-ı Kerim’in bu noktadaki tek farkı Hz.Muhammed’e bildirilen vahiylerin günümüze kadar hiç bozulmadan nakledilmiş olmasıdır. Bu fark bile Kur’an’ın batınî (görünmeyen) yönünün varlığı için yeterli bir ispattır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir